റിഗാലോ 2K24

റിഗാലോ 2K24 "ൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത സിനിമാ താരവും അവതാരകനുമായ ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ നിർവ്വഹിച്ചു.